https://www.zwat.nl/
Zwat vult dagelijks, en met succes, een leegte voor tientallen jongeren, (jong)volwassenen en ouderen tussen de 14 en de 67 jaar, die een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben door bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Ook voor mensen die in een revalidatie-, resocialisatie- of re-integratietraject zitten, heeft Zwat de capaciteit om hen te helpen groeien, kansen te creëren, vrienden te maken, plezier te hebben, vaardigheden te verbeteren en vertrouwen op te bouwen. We doen dit o.a. door dagbesteding te bieden die in hun behoeften voorziet en daarmee ondersteunen we tevens de achterban bij hun dagelijkse uitdagingen. Op dit moment is er voor geen van onze vestigingen een wachtlijst. Wij werken volgens ISO9001 en NEN7510 normen.  Download hier onze missie en visie

Klanten AUTOWERKPLAATS

De Autowerkplaats van Zwat is te vinden aan het Blauwgras 2a in Drachten. Het team van monteurs zorgt voor een nuttige dagbesteding voor deelnemers tussen de 14 en de 67 jaar. In het hart…

Lees meer

Zorg

Iedereen binnen Zwat is er op gericht talenten van mensen te ontwikkelen, te activeren, werknemersvaardigheden te ontwikkelen en zo mensen hun weg te laten vinden in de samenleving… 

Lees meer

informatie voor (nieuwe) deelnemers

Stel, je had in de laatste tijd moeilijkheden op school, thuis of op je werk, of je bent in de problemen geraakt door bijvoorbeeld drugs. Of je hebt een verstandelijke of een lichamelijke beperking, waardoor je niet mee…

Lees meer

“vrinden van zwat”

De stichting heeft tot doel: “Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de zorgwerkplaatsen van Zwat. Zwat is een zorginstelling die zorg verleent aan mensen met een lichamelijke of…

Lees meer