Professionals

ZWAT als professionele organisatie

Onze doelgroep komt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en Jeugdzorg. Cliënten komen tot ons via rechtstreekse aanbesteding bij diverse gemeenten in Friesland en Groningen. Wij bieden: individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband vanaf 14 tot 65 jaar.

Voor wie?
Mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, die iets willen leren en/of ervaring willen opdoen in de autotechniek of houtbewerking. Een achterstand hebben tot werk. In aanraking komen met justitie > route reclassering. Ontheffing hebben van leerplicht. Ook kan een betere overgang worden gecreëerd tussen school en werk of vice versa.

Twee locaties: Garage en Houtwerkplaats
In de garage wordt onder begeleiding vooral aan auto’s, motoren en andere voertuigen gewerkt. ZWAT is een ‘zorggarage’ maar er zijn regelmatig klanten die hun auto aanbieden voor Apk, service & onderhoud of reparaties. De cliënt staat dus midden in de maatschappij.

In de houtwerkplaats leren de cliënten houtbewerking, meubels opknappen en producten vervaardigen. Ook hier kunnen klanten meubels of creatieve ontwerpen laten repareren of vervaardigen.

Naast deze ‘commerciële’ activiteiten zijn in de garage oefenvoertuigen en in de houtwerkplaats oefenwerkstukken waar de cliënt mee aan de slag gaat. “Iets maken of repareren geeft een enorme impuls aan het zelfvertrouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Ontdekken wat iemand meer of anders kan, de waardering en zelf sturing geven aan dat proces; dat geeft kwaliteit. Het specialisme van ZWAT is er op gericht talenten van mensen te ontwikkelen, te activeren, werknemersvaardigheden te ontwikkelen en zo mensen hun weg te laten vinden in de samenleving. Begeleiders hebben een signaalfunctie naar behandelaren/casemanagers of verwijzers. Regelmatig vinden individuele evaluatiegesprekken plaats gericht op het meten van tevredenheid en het inventariseren van behoeften.

Voor onze dagbesteding gelden op dit moment geen wachttijden

Wij hebben plaats voor:
Psychische problemen
Psychosomatische problematiek
Verstandelijke beperkingen
Ontwikkelingsachterstand
Re-integratie en resocialisatie
Storingen in het autistisch spectrum
Persoonlijkheidsstoringen