Wat doen we?

Wat kun je van ons verwachten? Je gaat bij ZWAT echt aan de slag. Je krijgt begeleiding en ondersteuning van begeleiders. Wij zorgen voor structuur en veiligheid (naleving huisregels e.d.) en stimuleren, motiveren en activeren je tot deelname aan de werkzaamheden. Je leert bij ons dan ook een echt vak. Indien wenselijk kunnen we je voorbereiden op een traject naar een werkplek of school. Of andersom: als het op school of op je werk niet lukt dan kun je bij ons met praktijkdingen bezig zijn.

En wat heb je daar dan aan?

  • Stabiliteit, structuur en ritme in je dagelijkse leven.
  • Je bouwt nieuwe sociale contacten op.
  • Het versterkt je eigenwaarde.
  • Activering: je krijgt meer zin om dingen op te pakken.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontplooiing en verkent je eigen mogelijkheden.
  • Je doet arbeidservaring op en kan daarmee in een betaalde baan belanden.