https://www.zwat.nl/

zorg

DAGBESTEDING

Iedereen binnen Zwat is er op gericht talenten van mensen te ontwikkelen, te activeren en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Zo laten we mensen hun weg vinden in de samenleving. Door de jaren heen hebben we ons stevig gevestigd in het zorglandschap voor mensen uit onze doelgroepen. Een belangrijk gedachtegoed binnen Zwat is om mensen, met verschillende problematiek, van dienst te zijn, ongeacht hoe uitdagend het gedrag, of de mate van de problematiek is. Deelnemers kunnen bij Zwat écht aan de slag. Ze vinden er structuur en veiligheid en worden gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd tot deelname aan de werkzaamheden en ontwikkeling richting uitstroom. Daarmee zorgen we voor:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • het opdoen van arbeidservaring
  • het erkennen van de eigen mogelijkheden
  • het bouwen aan nieuwe sociale contacten
  • stabiliteit, structuur en ritme in het dagelijks leven
  • het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen

AANVULLING OP DAGBESTEDING

Onze deelnemers zijn vaak gebaat bij aanvulling op dagbesteding. Deze aanvulling kan heel divers zijn; Een schoolverlater (of uitvaller) zal bijvoorbeeld gebaat zijn bij hulp richting een startkwalificatie, terwijl een (jong) volwassene meer gebaat is bij hulp bij de voorbereiding en entree richting arbeidsmarkt. Voor ouderen is het vaak belangrijk dat zij niet in een sociaal isolement geraken. Omdat onze deelnemers centraal staan, zien wij het als onze taak die aanvulling te bieden. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar de meest effectieve uitvoering daarvan. Zo kan Zwat bijvoorbeeld ook helpen met de voorbereiding op, of een traject naar een werkplek of een (nieuwe) school.

Zwat biedt: individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband voor mensen tussen 14 en 67 jaar.

ONTWIKKELEN  IN DAGBESTEDING

Omdat wij geloven dat dagbesteding in sommige gevallen meer kan en moet zijn dan “mensen een leuke dag bezorgen”, willen wij onze deelnemers graag helpen bij een volgende stap in hun ontwikkeling. Als deel van Praktijkschool Fryslân kunnen we dat doen met trainingen richting startkwalificatie. Compleet met branche erkende deelcertificaten;

Deelnemers en begeleiders samen onderweg naar verhoogde kansen op participatie!