https://www.zwat.nl/

het zwat team

Zwat wordt gevormd door de mensen die, in alle geledingen, deel uitmaken van Zwat. Samen streven wij, met gepassioneerde distantie, naar de best haalbare zorg voor onze deelnemers. Een ieder die bij Zwat werkt, is er op gericht talenten van deelnemers te ontwikkelen en te activeren. Ze helpen, onder andere, met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en stimuleren de deelnemers hun weg te vinden in de samenleving.

Onze medewerkers hebben tevens een signaalfunctie naar behandelaars/casemanagers of verwijzers. Regelmatig vinden er gesprekken plaats welke gericht zijn op het meten van tevredenheid, bijstellen van doelen, afstemming met overige zorgverleners en het inventariseren van behoeften.

Daarnaast wordt er voortdurend gelet op wat een deelnemer wél kan en waar voor hem of haar uitdagingen liggen. De deelnemer leert zo omgaan met successen, en sóms met teleurstellingen. De vereiste professionele basishouding van de begeleiding is hierbij essentieel.

De  professionele basishouding richting de deelnemers binnen Zwat bestaat uit de volgende kernpunten:
  • Begrip
  • Echtheid
  • Discretie
  • Loyaliteit
  • Eerlijkheid
  • Betrokkenheid
  • Transparantie
  • Betrouwbaarheid
  • (wederzijds) Respect
  • Correcte communicatie
Van directie tot vrijwilligers; Groeien doen we niet alleen in zorginitiatieven, maar zeker ook in de kwaliteit van onze medewerkers