https://www.zwat.nl/

WAAROM ZWAT?

ontwikkeling, groei en kwaliteit, 

De zorg in dagbesteding verandert en groeit. Omdat onze deelnemers centraal staan, willen wij niet alleen in meelopen in die verandering, maar juist voorop gaan om zo meer te kunnen bieden aan al onze deelnemers. Door dat te meten aan de behaalde resultaten, zal er een gezonde organisatie blijven staan die kwaliteit en meerwaarde biedt voor deelnemers, maatschappij en opdrachtgevers. De mensen van Zwat zijn Zwat, dus als we groeien is dat niet alleen in andere zorginitiatieven, maar zeker ook in de kwaliteit van de mensen van Zwat. Daardoor kunnen we deelnemers meer helpen naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Meebewegen met de veranderingen in de zorgmarkt en daarin met elkaar het voortouw nemen, houdt ons gezond en resultaatgericht en dát centreert onze focus op onze deelnemers.

VOOR WIE?

Wij hebben plaats voor deelnemers  met:
 • psychische problemen
 • psychomatische problematiek
 • verstandelijke beperkingen
 • ontwikkelingsachterstand
 • re-integratie en resocialisatie
 • storingen in het autistisch spectrum
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • studenten die niet binnen reguliere setting van bedrijfsleven of onderwijssysteem passen

VOOR WIE NIET?

Wat sluit niet aan bij onze dienstverlening:

 • mensen met specifieke zorg voor medicatie
 • mensen met behoefte aan ondersteuning bij de algemene dagelijkse Levensverrichtingen
 • verpleegkundige zorg
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • wegloopgedrag
 • vertonen van suïcidaal gedrag
 • actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • zintuigelijke beperkingen als blind zijn, of doof-blind zijn
 • psychoses, agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist
Natuurlijk staan wij open om elke casus te bespreken en te bezien welke mogelijkheden er wél zijn. Neem hiervoor gerust contact met ons op.